Nylon/Lycra short sleeved leotard with gathered bustline